Presentkort

Presentkortet fungerar som ett betalkort som är laddat med valbar valör och kan sedan användas för att betala hela eller delar av notor.

Vid förskottsbetalning skickas en faktura via mail. Efter erhållen betalning skickar vi ut presentkortet.

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Belopp (obligatorisk)

Betalningstyp (obligatorisk)